Hat Sanatı Nedir?

Hat Sanatı Nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Daha çok dekoratif amaçla kullanılan, bir görsel sanat olan hat farklı yazı sistemlerinde, farklı kültür ve coğrafyalarda yapılmıştır. Hat sanatının diğer adı da kaligrafidir.  Matbaanın bulunmasından sonra eski değerini koruyamayan hat sanatı günümüzde...

Hüsn-i Hat Dersleri 3.Bölüm

Hüsn-i Hat Dersleri 3.Bölüm

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bu bölümde harflerimizin diğer harflerle olan ikili birleşimlerini anlatıyor hocamız. İlk bölüm de RİKĀ‘ Hat’tı hakkında bilgi verilmmekte, Düzgün bir yazı yazmak için yapılması gerekenler nelerdir? Yazılarımızda kalem seçimleri nasıl...

Hüsn-i Hat Dersleri 2.Bölüm

Hüsn-i Hat Dersleri 2.Bölüm

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hüsn-i Hat Dersleri 2.bölüm de genel olarak; harflerimizin tek tek müstakil yazım şekillerini, başta, ortada ve sonda yazım tarzlarını ve birbirleriyle birşleşme durumlarını anlatıyor hocamız. Birbirleriyle bitiştikleri zaman aralarına dişli...

Yakut-i ibn-i Abdül-Musta῾sımi

Yakut-i ibn-i Abdül-Musta῾sımi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bağdatlı İbn Mukle῾nin geometri bilgisiyle yazının ana ölçülerini bir sistem olarak ortaya koymasından sonra yine Bağdat῾ta yetişen Hattat Ali b. Hilal (ö.1032) hat sanatını geliştirmeye devam etti. Ali b. Hilal῾dan...

Hüsn-i Hat Dersleri Giriş

Hüsn-i Hat Dersleri Giriş

Bu yazı sabitlenmiştir.

İlk Bölüm RİKĀ‘ Hat’tı hakkında bilgi verilmmekte, Düzgün bir yazı yazmak için yapılması gerekenler nelerdir? Yazılarımızda kalem seçimleri nasıl olmalıdır? Kelimeleri satırlara düzgün yerleştirebilmek için neler yapılmalıdır? Tenâzur ve Tenasüp...

Muhakkak Hat

Muhakkak Hat

Bu yazı sabitlenmiştir.

Muhakkak Hat muntazam ve muhkem manasına gelir. Sülüs hat ile karşılaştırıldığında daha büyüktür.. Kufi Hat gibi görünür. Harfleri ve kelimeleri belirgin olup dönüş noktaları köşelicedir. Muhakkak, (Arapça: محقق) Sülüs yazının yatkın ve yatay...

Günümüz Hattatları

Hattat Hüseyin Kutlu

Hattat Hüseyin Kutlu

Hattat M. Uğur Derman

Hattat M. Uğur Derman

Hattat Hasan Çelebi

Hattat Hasan Çelebi

Meşhur Hattatlar

Yakut-i ibn-i Abdül-Musta῾sımi

Yakut-i ibn-i Abdül-Musta῾sımi

Mahmud Celâleddîn Efendi

Mahmud Celâleddîn Efendi

Hattat Ahmed Şemseddin Karahisari

Hattat Ahmed Şemseddin Karahisari